Bemesting

Om drijfmest te verwerken beschikken wij over modern materieel. Wij kunnen drijfmest op 2 manieren verwerken:

  • Sleepslang systeem (bereik 2,5 kilometer)
  • Bemestertank

Sleepslang systeem

Met het sleepslang systeem wordt de mest direct vanuit de mestput of mestcontainer met een grote capaciteitspomp d.m.v. slangen verpompt en in het veld door een sleufkouterbemester achter de trekker met brede banden uitgereden.
Door een automatisch bandenspanningsysteem kunnen we de banden leeg laten lopen tot een druk van 0,6 bar, waardoor de bodemdruk zeer laag wordt. Dit resulteert in een minimale insporing.

Om zo min mogelijk te overlappen is de trekker uitgerust met G.P.S. Dit systeem voor plaatsbepaling stuurt de trekker naar de juiste plek, naast de vorige werkgang. Dit zorgt voor mestverwerking zonder enige overlap of ruimte tussen de banen!

Mesttank

Onze mesttanken kunnen zowel grasland als bouwland bemesten.

Onze tanken staan op een gedwongen gestuurd tandemstel met brede banden van ± 80 cm, bij een druk van onder de 1 bar. Dit geeft een zeer lage bodemdruk en geen wringing in de bochten.

Onze tanken zijn uitgerust met een automatische mestregeling. Hierbij kan de chauffeur van te voren het gewenste aantal m3 per hectare invoeren in de computer. De tank rijdt dan precies deze hoeveelheid uit ongeacht rijsnelheid of mestdikte.

De bemester is voorzien van schijfjes, hierdoor geen besmeurt gras en kunnen eventuele gewasresten niet stropen. De diepte van de bemester is traploos te regelen, zodat de mest onder het gras gelegd kan worden of bij onbeteelde grond dieper in de grond gebracht kan worden.